ang kahalagahan ng edukasyon essay als pic essay example